Informatieplicht energiebesparing niet van toepassing op glastuinbouw

Leden worden wederom benaderd door adviseurs met de aanbieding om de ‘informatieplicht energiebesparing’ in te vullen. Deze is niet van toepassing op de glastuinbouw. In plaats daarvan wordt het CO2-sectorsysteem uitgevoerd.

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht conform artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer. Volgens artikel 2.15 lid 6 is deze verplichting uitgezonderd voor de glastuinbouw met verwijzing naar artikel 15.51. In dit artikel is het alternatief voor de glastuinbouw bepaald: het CO2-sectorsysteem.

Mocht u worden gebeld, dan kunt u de adviseur doorverwijzen naar Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2021