Interessante opties gewasbescherming op nieuwe milieulijst 2021

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunnen ondernemers fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12%. Met betrekking tot gewasbescherming biedt de nieuwe milieulijst interessante opties.

Meer informatie is te vinden op: www.rvo.nl/mia

Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in de belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek, of het bedrijfsmiddel, voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst. Onlangs is de nieuwe Milieulijst 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de lijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn en vaak verder gaan dan wat de wet voorschrijft. Ondernemers komen voor de MIA of Vamil in aanmerking als ze investeren in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen. Deze zijn te vinden via de online zoektool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Interessante opties
In het kader van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is luisdicht insectengaas voor bestaande kassen (D 2131) opgenomen in de Milieulijst 2021. Voorwaarde daarbij is dat de teler zorgt voor aanvullende bevochtiging en ontvochtiging met warmteterugwinning in de kas om problemen met de klimaatbeheersing te voorkomen. Andere interessante opties met betrekking tot gewasbescherming zijn onder andere:

  • Mechanische of (micro)biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten in een tuinbouwkas;
  • Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw;
  • UV-gewasbeschermingsinstallatie.

Drie maanden
Om gebruik te kunnen maken van de MIA\Vamil, moeten bedrijven hun investering eerst melden bij RVO. Dat moet gebeuren binnen drie maanden nadat de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel is aangegaan. Daarna kan de MIA\Vamil worden toegepast in de belastingaangifte. Voor aanmelding zie MIA\Vamil melden.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021