Internationale medewerkers in de spotlights

Deze maand is het adviesrapport ‘Arbeidsmigratie: oplossing voor economie en demografie?’ van de Adviesraad Migratie verschenen. Opnieuw een bijdragen op een voor ons belangrijk thema. In dit rapport wordt in ieder geval het maatschappelijk belang van onze sector benoemd.

Bekijk het rapport ‘Arbeidsmigratie: oplossing voor economie en demografie?’.

Een gestage stroom met vragen vanuit de pers maakt duidelijk hoe belangrijk het is om een heldere positie in te nemen. Samen met Greenports en LTO Nederland hebben we een position paper over de toekomst van arbeidsmigratie voor de land- en tuinbouw in ontwikkeling. Deze paper staat in de steigers. Een volgende stap is in gesprek gaan met stakeholders.

Om de speerpunten uit de Human Capital Agenda in het bijzonder voor Internationale Werknemers te bereiken, is het programma 'Love your people like your crop' ontwikkeld. In drie jaar tijd is met extra inspanning deze voor ons zo belangrijke peiler op de kaart gezet en in de Human Capital Agenda geïntegreerd.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024