Jaaroverzicht 2022: gewasgroepen

Het ligt voor de hand om de reden te zoeken in de energiecrisis, maar al langer wordt in diverse gewassen gekeken welke stappen kunnen worden gezet richting een fossielvrije teelt. De inzet van LED’s is daarbij een sleutelwoord. Die ontwikkeling loopt als een rode draad door het gewasonderzoek in 2022.

Lees hier meer over de resultaten vanuit de gewassen.

Amy van der Lei

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024