Jaaroverzicht 2022: gewasgroepen

Het ligt voor de hand om de reden te zoeken in de energiecrisis, maar al langer wordt in diverse gewassen gekeken welke stappen kunnen worden gezet richting een fossielvrije teelt. De inzet van LED’s is daarbij een sleutelwoord. Die ontwikkeling loopt als een rode draad door het gewasonderzoek in 2022.

Lees hier meer over de resultaten vanuit de gewassen.

Amy van der Lei

Glastuinbouw Nederland - © 2023