Jaaroverzicht 2022 innovatie glastuinbouw: van plaatmateriaal tot een woning

Zowel de Floriade in Almere als het Living Lab in Bleiswijk bleek in 2022 een inspirerende omgeving voor Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) voor diverse innovatieve projecten en producten.

Het hergebruik van reststromen uit de glastuinbouw loopt als een rode draad door de diverse projecten heen. Tastbaar resultaat: van plaatmateriaal tot een woning. Bekijk het uitgebreide resultaten overzicht van SIGN hier.

SIGN

Amy van der Lei

Glastuinbouw Nederland - © 2024