Jaaroverzicht 2023: een belangrijk politiek jaar

November was een belangrijke maand in 2023: het Europees Parlement verwierp het wetsvoorstel Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (SUR). Met dit wetsvoorstel stuurde de Europese Commissie aan op een halvering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik in 2030, met in bepaalde gebieden zelfs een middelenverbod. Glastuinbouw Nederland is blij dat het Europees Parlement heeft geluisterd naar de kritiek op dit wetsvoorstel.

Verder brachten in 2023 drie europarlementariërs een bezoek aan de glastuinbouw en is de EU-Natuurherstelwet flink afgezwakt. Het wetsvoorstel biedt nu meer ruimte voor maatwerk.

Lees hier meer over de belangrijkste algemene resulaten van 2023. Ga hier ook naar het totaaloverzicht van 2023.

Glastuinbouw Nederland - © 2024