Jaarplan Gezondheid & Geluk 2024

De Nederlandse glastuinbouw levert elke dag verse groenten, fruit, bloemen en planten die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. Groenten en fruit bevorderen een gezonde leefstijl. Bloemen en planten zorgen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving en meer sociale verbinding.

Het produceren van deze versproducten gebeurt met de inzet van hoogwaardige kennis en technologie met de focus op duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en de kracht van de natuur. De glastuinbouw draagt daarmee bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Ook in 2024 werkt Glastuinbouw Nederland door aan de ambitie om de waarde van de glastuinbouw richting de samenleving meer bekendheid te geven. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het onderhouden van de Toolkit Gezondheid & Geluk en de start van Programma Positionering Glastuinbouw, waarmee de glastuinbouwsector werkt aan een doorlopende campagne die op een positieve manier bijdraagt aan de beeldvorming van de glastuinbouwsector.

Bekijk in het jaarplan alle concrete doelen en speerpunten op het gebied van Gezondheid & Geluk. Lees ook het volledige jaarplan 2024 van Glastuinbouw Nederland. 

Verantwoorde Glastuinbouw
Het programma Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw: een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Glastuinbouw Nederland - © 2024