Kamerdebat Arbeidsmarkt: Tewerkstellingsvergunningen noodzakelijk voor de glastuinbouw

Afgelopen woensdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de arbeidsmarkt. Gezien het feit dat er in de glastuinbouw grote zorgen zijn over de beschikbaarheid van voldoende werknemers gaven Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland de Kamerleden vooraf een aantal standpunten mee.

Zo pleiten beide organisaties voor het afgeven voor tewerkstellingsvergunningen voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw. Hierdoor kan het aanbod van werknemers van buiten de EU worden vergroot. In de landen om ons heen, zoals België en Duitsland, is de instroom van werknemers buiten Europa voor seizoensarbeid in de agrarische sector nu al mogelijk. Tijdens het debat liet minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Kamer weten momenteel onderzoek te doen naar arbeidsmarktkrapte. Ze verkent onder andere hoe de match tussen vraag en aanbod kan worden verbeterd. Op aandringen van Glastuinbouw Nederland wordt ook de situatie voor de glastuinbouw in dit onderzoek meegenomen. Voor het zomerreces ontvangt de Kamer hierover een brief.

Wilt u weten welke standpunten we de Kamerleden verder hebben meegegeven? Lees dan hier onze bijdrage. 

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023