Kandidaten BBB voor Provinciale Staten Gelderland bezoeken glastuinbouw Bommelerwaard

Een delegatie van de BoerBurgerBeweging (BBB) bracht op woensdag 9 februari een oriënterend bezoek aan teeltbedrijven in glastuinbouwgebied Bommelerwaard. De groep bestond uit kandidaten van de politieke partij voor de Provinciale Staten van Gelderland, waaronder lijsttrekker Rik Loeters. Toon van Tuijl, voorzitter van de regio Gelderland-West van Glastuinbouw Nederland, kijkt terug op een goede bijeenkomst met interessante discussies.

Het initiatief voor het werkbezoek aan de glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard kwam van BBB zelf. "Een van de kandidaten voor de Provinciale Staten van Gelderland op de lijst van BBB is een voormalig tuinder. Hij nam contact op met David van Tuijl met als doel uit de eerste hand te horen welke onderwerpen het meest leven in de glastuinbouw in de regio", zegt Toon van Tuijl. Dat resulteerde in een bezoek aan enkele glastuinbouwbedrijven, waarbij ook de directie van Veiling Zaltbommel aansloot. Ook de veiling heeft immers een belangrijke positie in de glastuinbouw in de Bommelerwaard.

Begrip voor standpunten
"De meeste kandidaten van BBB in Gelderland hebben een agrarische achtergrond, maar ze willen ook uit de eerste hand horen met welke actuele knelpunten telers in de glastuinbouw worden geconfronteerd. Er was zeker begrip voor onze standpunten", resumeert Toon van Tuijl. Een van de onderwerpen die ter tafel kwam, was de inzet van osmose-installaties. De provincie wil daar niet langer vergunning voor verlenen, maar alternatieven dienen zich nog niet aan. Daarnaast werd de samenwerking tussen Greenport Gelderland en de provincie besproken. "De provincie draait de financiële bijdrage aan de greenport terug, waardoor vraagtekens kunnen worden gezet bij de continuïteit. De glastuinbouw in de Bommelerwaard loopt voorop op gebied van verduurzaming, maar dat vraagt wel om steun vanuit de provinciale overheid."

Goede discussies
Toon van Tuijl spreekt over een goede, informatieve bijeenkomst, waarin aandachtig werd geluisterd naar de aangedragen argumenten van de ondernemers. "Dat resulteerde in constructieve discussies, waarbij de vragen 'wat leeft er'en 'wat is er nodig' centraal stonden. De ambities van BBB in Gelderland zijn helder, maar feit is en blijft dat samenwerking vereist is als je wat wil bereiken."

Gerard Selman

Glastuinbouw Nederland - © 2024