Komende verkiezingen al geen geborgde zetels meer in waterschapsbestuur voor categorie Gebouwd

Vandaag, vrijdag 16 december, is het wetsvoorstel voor aanpassing van het waterschapsbestuur gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie betekent de inwerkingtreding van het wetsvoorstel per 17 december 2022, twee dagen voordat de termijn sluit waarbinnen nieuwe partijen zich kunnen aanmelden voor de verkiezingen. Dat houdt in dat er komende verkiezingen al geen geborgde zetels meer zijn in het waterschapsbestuur voor categorie Gebouwd (waaronder glastuinbouw).

Klik hier voor de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

Gezien de inspanningen van de Kamer van Koophandel de afgelopen maanden om kandidaten te selecteren, is dit op zijn minst als ‘niet netjes’ te bestempelen. Want ondanks dat meerdere politieke partijen de geborgde zetels als ondemocratisch beschouwen, vindt er wel een gedegen, objectieve selectie plaats voor invulling van de geborgde zetels. Het systeem met deels geborgde zetels en deels verkiesbare zetels heeft honderden jaren goed gefunctioneerd en wordt nu abrupt vergaand gewijzigd.

Onevenwichtig
De inwerkingtreding betekent:

  • Dat de geborgde zetels voor de categorie Bedrijven komende verkiezingen al worden geschrapt;
  • Dat de voorwaarde komt te vervallen dat tenminste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel;
  • Dat er een vaste verdeling komt van de resterende geborgde zetels (Ongebouwd en Natuur krijgen beiden twee zetels).

Voor de glastuinbouw betekent dit dat de vertegenwoordiging, zeker de komende verkiezingsperiode, afneemt en dat kennis en ondernemerschap in het waterschapsbestuur minder wordt. Bedrijven zijn nu afhankelijk van de politieke partijen in het waterschapsbestuur, die de afgelopen jaren met name de burgers hebben vertegenwoordigd. Kortom, de komende periode zal het bestuur van de waterschappen onevenwichtig zijn.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024