Leaflet over LED en mogelijke gezondheidsrisico's

Het gebruik van LED in de glastuinbouw heeft een vlucht genomen, mede door de Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) regeling. Dit leidt tot vragen over mogelijke menselijke gezondheidsrisico’s bij het werken onder LED-licht. Als reactie hebben Stigas en Glastuinbouw Nederland een leaflet samengesteld met maatregelen die telers kunnen nemen en keuzes die ze kunnen maken waardoor het werken onder LED's zonder risico's is.

De zogenoemde fotobiologische risico’s door blootstelling aan een lichtbron zijn gelinkt aan de uitstraling van energie in verschil-lende golflengtes (ultraviolet, zichtbaar en infrarood) van het spectrum. Daarnaast zijn deze afhankelijk van de blootstellingsduur aan de straling, de intensiteit en de afstand tot de lichtbron. Het potentiële risico bestaat voor elk type lichtbron en is onafhankelijk of dit natuurlijk licht (zon) dan wel kunstlicht (HPS/SON-T of LED) is.

Geen risico
In het algemeen bevatten LED’s die worden gebruikt voor assimilatiebelichting nauwelijks tot geen licht uit het ultraviolette of infrarode spectrum en zijn daarmee niet gevaarlijk voor de huid. Het risico van toepassing in de glastuinbouw zit in het blauwe licht (400-500 nm) als onderdeel van het zogenoemde PAR (of groei)licht. Dit golflengtegebied in combinatie met langdurige inkijk kan aanleiding geven tot onomkeerbare beschadiging van het oog (het netvlies). Dit risico wordt Blue Light Hazard genoemd. Deze risico’s kunnen goed worden beheerst. Er is geen risico als de maatregelen uit het leaflet worden genomen en nageleefd.

Het leaflet is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), Wageningen University & Research (WUR), Rofianda en Signify en wordt mede onderschreven door de leveranciers die staan vermeld in het leaflet.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024