LED-tussenbelichting komkommer; hoeveelheid gewas van groot belang op lichtonderschepping

De hoeveelheid gewas blijkt van grote invloed op het lichtverlies naar boven en naar onder. Dit blijkt uit metingen van lichtonderschepping van WUR Glastuinbouw. De metingen zijn gedaan in het najaar van 2017 op twee bedrijven met hogedraadteelt van komkommers en een verschillende oriëntatie van de LED-tussenbelichting. Het totale lichtverlies naar het kasdek en kasvloer was op het ene bedrijf 4% en op het andere bedrijf 19%.

Dit kwam grotendeels door duidelijk zichtbare verschillen in bladhoeveelheid en gewashoogte op het moment van de meting en mogelijk door de oriëntatie van de tussenbelichting. Op het komkommerbedrijf met veel lichtverlies was het gewas erg open in vergelijking met het andere bedrijf. In combinatie met de verticale belichtingsmodules, waarbij over een grotere gewaslengte wordt belicht, gaat er afhankelijk van de positie van de lamp makkelijker licht naar onder en boven verloren. De hoeveelheid gewas had ook invloed op de hoeveelheid PAR-licht dat midden in het pad werd gemeten. Op de twee bedrijven was dat respectievelijk 17% en 34%. Dit licht is echter niet voor het gewas verloren, want dit licht zal grotendeels door de komkommerplanten aan de andere kant van het pad worden opgevangen.

De gemeten onderschepping van het zonlicht door de planten was op beide bedrijven respectievelijk 96 en 87%. Enerzijds is het positief dat er veel licht wordt opgevangen. Echter krijgt de onderste gewaslaag hierdoor nauwelijks licht en is dit mogelijk niet efficiënt.

Op het komkommerbedrijf met verticale tussenbelichting kon de productie worden vergeleken met het onbelichte gedeelte in de kas. 1% meer PAR-licht afkomstig van de tussenbelichting leidde over het hele jaar genomen tot 0.8% meer productie. De hogere stengeldichtheid met belichting in de tweede teelt zal dit positief beïnvloed hebben. Door verdere optimalisering, via ondere andere de stengeldichtheid en een aangepaste vruchtsnoeistrategie, moet het mogelijk zijn om de lichtefficiëntie nog verder te verhogen. Bekijk het rapport en meer informatie over dit project op de website van Kas als Energiebron.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2020