Leden colleges en raden Zuidplas en Waddinxveen bezoeken agrarische sectoren

Alle college- en raadsleden van de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen waren zaterdag 1 oktober jl. uitgenodigd voor een gezamenlijke kennismaking met de agrarische sector. Daar werd in groten getale gehoor aan gegeven. Wethouders, veel fractieleden en ook ambtenaren namen deel aan de door Glastuinbouw Oostland en LTO Noord Midden Zuid-Holland georganiseerde tour. Daarbij werden twee bedrijven bezocht in Moerkapelle: LKP Plants en Landlust Agro.

De toer startte bij potplantenkwekerij LKP Plants waar Ilone Ammerlaan, voorzitter van Glastuinbouw Oostland en LTO Noord Midden-Zuid-Holland, de deelnemers welkom heette. Ze stond stil bij de belangrijkste uitdagingen van de glastuinbouw op dit moment. Daarbij kwam uiteraard energie als eerste aan de orde. De bijdrage van de glastuinbouw bij de opwek van energie en stabilisatie van het net werd uitgelegd. Ze benoemde ook dat het terugleveren van elektra voor veel glastuinbouwbedrijven momenteel de redding is. De versnelde inzet op energiebesparing via Het Nieuwe Telen werd toegelicht. Ook werd stilgestaan bij het belang van voldoende goede huisvesting voor internationale medewerkers, waarbij het aan de politiek is om goede initiatieven te ondersteunen. Daarnaast werd het belang van voldoende goed gietwater benadrukt, waarbij er ruimte moet blijven voor omgekeerde osmose.

Nieuwe grenzen en mogelijkheden
Hans Koolhaas nam het stokje vervolgens over. Hij is niet alleen een van de directieleden van LKP Plants, maar ook voorzitter van de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder. Hij gaf een update van de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming, van de inzet op de Leiding over Oost tot de ontwikkeling van aardwarmte en duurzame WKK’s. De deelnemers stelden actief vragen, waarbij duidelijk werd dat de aanleg van warmtenetten voor de gebouwde omgeving alleen rond te rekenen is als ook de glastuinbouw daar onderdeel van uitmaakt.
Vervolgens nam Hans de deelnemers mee de nieuwe kas in. Hij stond daarbij onder andere stil bij de internationale samenwerking met een aantal andere partijen om te komen tot de nieuwste technieken die in de kas zijn toegepast. Afsluitend werden de vier ‘kraamkamers’ bezocht van elk 250 m2. Daar experimenteert men met de teelt (onder meer belichting) en zoekt het teeltbedrijf nieuwe grenzen en mogelijkheden op.

Rozen sorteren
Het tweede bedrijf op het programma was Landlust Agro, een akkerbouwbedrijf in Moerkapelle waar onder andere aardappelen, spruiten en uien worden geteeld. Wouter Bac heette iedereen welkom en vertelde dat het akkerbouwbedrijf wordt gerund samen met zijn drie broers, maar dat zijn hoofdactiviteit het bedrijf TechNature is. TechNature ontwikkelt apparatuur voor het selecteren/keuren van producten middels camerabeelden. Dit voor zowel groenten, fruit als bloemen. Wouter lichtte in zijn presentatie een automatische sorteerder uit voor spruiten, uien en rozen, die middels foto’s razendsnel kan sorteren op basis van AI-technieken die zijn ontwikkeld door Google en Facebook.

Testen van biostimulanten
Ook is het bedrijf met Koppert Biological Systems bezig met het testen van biostimulanten die een gewas weerbaarder maken tegen droogte. Daarnaast kan door het inbrengen van irrigatieslangen in de grond naast het gewas wel 30% water worden bespaard en gelijkmatiger water worden gegeven. Deze oplossingen leiden per saldo tot duidelijke meeropbrengsten.
Afsluitend was er een aantal concrete verzoeken aan de politiek, zoals het niet versnipperen van landbouwgebieden en recreatie, fietsers en agrarisch activiteiten duidelijk te scheiden.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024