Loontabellen per 1 juli 2019

Nu de cao Glastuinbouw definitief tot stand is gekomen, publiceren we hier de loontabellen zoals die gelden per 1 juli 2019. De nieuwe cao-tekst zullen we publiceren zodra die definitief is vastgesteld. De basis voor deze loontabellen zijn de lonen zoals die gelden vanaf 1 januari 2018, verhoogd met 3,35% per juli 2019. Na 1 januari 2018 zijn er geen tussentijds CAO-loonstijgingen toegekend.

Als het gaat om de B-schaal in loongebouw B is er per 1 juli 2019 een nieuwe systematiek afgesproken. Alleen nog trede 1 wordt gekoppeld aan het wettelijk minimum loon (WML). Vervolgens is er een percentage loonstijging per trede afgesproken om de verhogingen in deze schaal gelijkmatiger te laten oplopen. Hieronder zijn de percentages per trede aangegeven.

B-schaal loongebouw B per 1 juli 2019

trede

bedrag

tredestijging

1

9,94

WML

 

2

10,19

2,52%

 

3

10,45

2,55%

 

4

10,74

2,78%

 

5

11,08

3,17%

 

6

11,60

4,69%

 

7

12,20

5,17%

 

De verhoging per 1 juli 2019 is 3,35%. Is er op 1 januari 2019 1,34% als voorschot gegeven, dan is de 1,34% onderdeel van de 3,35%. Omdat je te maken kunt krijgen met afrondingsverschillen, is voor de berekening van de nieuwe cao-loontabellen per 1 juli 2019 uitgegaan van de cao-loontabellen per 1 januari 2018.

Is per 1 januari 2019 een vrijwillige collectieve verhoging als voorschot van 1,34% aan de werknemers toegekend, dan kan dit voorschot van 1 januari tot 1 juli 2019 worden verrekend met nieuwe loonbetalingen. Hiervoor moeten de betreffende betaalde loonperiodes worden herrekent om zo te komen tot het bedrag dat te veel is betaald inclusief opbouw van pensioen, vakantierechten/geld etc. Vervolgens kan dat bedrag worden verrekend met nieuwe loonbetalingen als een bedrag ineens of in meerdere keren. Iedere ondernemer is vrij hierin zijn eigen keuze te maken.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020