LTO Glaskracht MZH boos over legesverordening Pijnacker-Nootdorp

Op 1 februari heeft LTO Glaskracht regio Midden Zuid-Holland, bij monde van Leonie Claessen, haar ongenoegen uitgesproken over het feit dat de raad van Pijnacker-Nootdorp een nieuwe legesverordening al heeft vastgesteld, terwijl deze nog ter inzage lag in het kader van de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening.

In het kader van deze inzage had LTO Glaskracht een zienswijze ingediend waarbij vooral bezwaar werd gemaakt tegen het voornemen om hogere leges vast te stellen voor principe-aanvragen en kruimelontheffingen. Nu blijkt dat de gemeenteraad de hogere tarieven al heeft vastgesteld. Formeel kan dat, maar netjes is het niet.

De raad is nu opgeroepen nog eens goed te kijken naar de legesverordening vooral omdat de kosten voor de ondernemers niet alleen zullen bestaan uit de hogere leges, maar ook omdat ondernemers zelf opdraaien voor kosten voor onderzoek en ook voor planschade bij kruimelontheffingen. Kijk hieronder voor de zienswijze en de inspreektekst. Neem voor meer informatie contact op met Leonie Claessen.

Glastuinbouw Nederland - © 2024