Masterplan 2.0: tijd voor de volgende stap!

In 2021 zijn we gestart met het realiseren van onze ambitie: een betere positie voor internationale werknemers in de glastuinbouw in Nederland. Vanuit het Masterplan Internationale werknemers is de campagne ‘Love your people like your crop’ van start gegaan.

Inmiddels zijn we een heel jaar verder en kunnen we terugblikken op een productief jaar. Niet alleen is de Maatschappelijke Raad van Advies geïnstalleerd en zijn we onderdeel van Fieldlab Go West, ook zijn alle randvoorwaarden en tools die nodig zijn om de ambitie van het masterplan vorm te geven gerealiseerd.

Update Maatschappelijke Raad van Advies
We hebben afgelopen jaar grote stappen richting onze ambitie kunnen zetten en zijn trots op wat we afgelopen jaar hebben kunnen bewerkstelligen. Echter we zijn er nog niet. Het uitdragen, betrekken en adoptie van onze ambitie blijft een continu proces.

Afgelopen maand hebben we samen met de Maatschappelijke Raad van Advies bekeken waar we nu staan én waar we naartoe willen. Vanuit die ambitie kwam naar voren dat het huidige Masterplan niet meer voldoet en er behoefte is aan lange termijn doelen. Daarom gaan we we komende maanden aan de slag met een Masterplan 2.0.

Masterplan 2.0
Stap een is het inzichtelijk maken van het proces: bij wie gaan we informatie ophalen of toetsen. Welke randvoorwaarden behoeven nog aandacht? Daarbij willen we ook pro-actief met leden in gesprek over fundamentele onderwerpen. Wil jij een bijdrage leveren of met ons meedenken? We horen graag van je! Neem contact op met Jacqueline Kroon voor meer informatie. 

Ook in de update van het Masterplan blijft de basisambitie voor Glastuinbouw Nederland gelijk: Glastuinbouw wil komen tot een sector die bekend staat als:

  • Een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid,
  • Een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving;
  • En goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor iedere werknemer.

Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van het Masterplan 2.0 en alles wat daarbij komt kijken.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023