’Masterplan Verticillium’ inventariseert pathogenen in de teelt

In het voorjaar is de PPS ’Masterplan Verticillium’ van start gegaan, met als doel meer kennis te verzamelen over de problemen met Verticillium in de kasteelten van onder andere chrysanten en biologische glasgroenten.

Als eerste willen onderzoekers daarvoor weten welke pathogenen voorkomen in de teelten. De afgelopen maanden zijn daarvoor door verschillende telers monsters ingestuurd van planten met verwelkingssymptomen. Uit deze planten zijn ondertussen ruim veertig Verticillium-schimmels geïsoleerd. Die worden nu op basis van hun DNA op soort gebracht. Het grootste deel van de isolaten blijkt tot de soort Verticillium dahliae te behoren, maar ook Verticillium albo-atrum is gevonden. Nieuwe monsters voor deze inventarisatie kunnen nog worden ingestuurd tot en met november 2022. Na analyse van de soorten wordt de volgende stap het testen hoe virulent de gevonden schimmels zijn op de verschillende waardplanten.

Meer weten over het project of plantmonsters insturen? Neem dan contact op met Anne van Diepeningen, van Wageningen University & Research.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024