Monitoringssysteem PATS-C geïnstalleerd in pilot Tomaten telen zonder zwavel

Eén van de vragen waarin we in de demopilot Tomaat telen zonder zwavel een antwoord op willen krijgen is, of het mogelijk is Turkse mot in tomaat uitsluitend met het sluipwespsysteem van Trichogamma’s te beheersen. In de tomatenteelt wordt Macrolophus veelal ingezet: dit is een vrij effectieve predator op rups. Echter, in periodes dat Macrolophus nét niet zo goed presteert, is een goede back-up in de rupsenbeheersing, noodzakelijk.

Een kascompartiment zonder zwavel én zonder Macrolophus
Om dit systeem in een tomatenteelt goed te kunnen toetsen, is in een van de kascompartimenten geen Macrolophus ingezet. In deze teelt moet de beheersing van Turkse mot geheel door de sluipwesp Trichogramma worden gerealiseerd.

Het Trichogramma systeem
Diverse systemen voor het inzetten van de eierparasiet Trichogramma zijn beschikbaar. In deze pilot gaat onder meer gewerkt worden met een zogenaamd slow release-systeem van Trichogramma’s. Hieruit komen gedurende een x-tal weken sluipwespen vrij, zodat gedurende geruime periode een lage dosering Trichogramma in het teeltsysteem aanwezig is. De eerste Trichogramma sluipwespen zijn dan ook al preventief ingezet in de proef. Daarnaast is het voor een optimale beheersing van Turkse mot ook essentieel om goed op motten te kunnen monitoren, zodat vliegende motten ook tijdig worden waargenomen.

Vroegtijdige signalering in beheersing Turkse mot essentieel
Voor een goede beheersing van Turkse mot met de Trichogramma’s is het belangrijk dat vliegende motten zeer snel kunnen worden gesignaleerd. Want zodra er motten in de kas zitten, is er risico dat er eierpakketten gaan worden afgezet. Hierop moet Trichogramma snel kunnen prederen; het is immers een eierparasiet.

Naast de intensieve waarnemingen die in het gewas worden verricht is het PATS-C systeem een zeer goede ondersteuning in de waarneming van vliegende motten. Dit systeem doet eigenlijk ’s nachts zijn werk, en neemt door het infraroodcamerasysteem 's nachts vliegende insecten (zoals Turkse mot) waar. Daar alle in het onderzoek participerende partijen in dit systeem kunnen meekijken, kan de plaagwaarneming nog actueler worden gevolgd in deze pilot.

Pronematus al preventief ingezet tegen tomatengalmijt
Het is belangrijk voldoende roofmijten Pronematus ubiquitis in het teeltsysteem van tomaat te hebben zitten, voordat tomatengalmijt en de meeldauw zich ontwikkelen. De eerste introductie van de roofmijt is deze week uitgevoerd: dit wordt nog een keer herhaald om de roofmijt goed aan te laten slaan.

Tomatentelers zelf intensief betrokken bij deze pilot
Om deze onbelichte tomatenteelt zo goed mogelijk te laten verlopen is er ook een actieve begeleidingscommissie vanuit de landelijke tomatencommissie betrokken bij de pilot. Wekelijks zal input gegeven worden aan het teeltproces. De commissie zal samenwerken met de overige deelnemende partijen (Biobest, Bioline, Pats, Vertify en Glastuinbouw Nederland).

Financiering van deze pilot
De pilot wordt uitgevoerd in het kader van het pilotprogramma Kas als Ecosysteem en wordt voor de helft gefinancierd uit het praktijkprogramma Plantgezondheid en stichting Kennis in je Kas (KIJK) en voor de helft door de gewascoöperatie Tomaat. Daarnaast is er een aanzienlijke in-kind bijdrage vanuit de betrokken partijen (Biobest, Bioline en Pats). Zij verzorgen de inzet van de biologische bestrijders, monitoringsuren en verslaglegging. De demonstratie wordt bij Vertify uitgevoerd (locatie Demokwekerij Zwethlaan).

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024