Mooi rozengewas met full LED rond Valentijnsdag

Valentijnsdag is voor rozen een cruciaal moment in de afzet. De teelt moet tegen die tijd dan ook top zijn. Bij het onderzoek met full LED was dat de vorige jaren een moment waarop dit niet het geval was. Bij de bijeenkomst van de gewascoöperatie roos op 19 februari waren er nu duidelijk positieve reacties: een mooi gewas rozen en een goede productie. Daarbij ook nog eens heel weinig meeldauw.

Tijdens de vorige bijeenkomst van ‘Perfecte roos: the next level’, begin december vorig jaar, waren vergelijkbare reacties te horen. Al vanaf die tijd gaat het goed in de proef.
Uiteraard zijn er verbeterpunten. Nu het gemiddeld voor Red Naomi en Avalanche goed gaat, wordt gekeken wat er per ras nog beter kan. Het gewas in de kas heeft een mooie kleur, maar in de uitbloeiruimte vergeelt het blad nu makkelijk en komen de bloemen minder goed open.

Veel geoogste takken
Dat vraagt om een goede analyse. De duur van het vaasleven is nog wel voldoende. Het takgewicht van Avalanche zou, gegeven de lengte, een paar gram hoger moeten zijn. De knop is groot genoeg, de steel wat dun. Het aantal geoogste takken is hoog, mede doordat vrijwel geen enkele tak een loze tak wordt. Maar veel takken betekent per tak minder gewicht, omdat de plant de beschikbare assimilaten over meer takken verdeelt.
Voor de meeldauw wordt nu, in combinatie met een geregelde bespuiting met Melasse, dagelijks UV ingezet, maar in de praktijk is dit laatste logistiek lastig. Daarom gaan de onderzoekers van Wageningen University & Research de komende tijd kijken wat er gebeurt als de UV minder of niet wordt gebruikt. Is dan de meeldauw onder controle te houden zonder terug te grijpen naar Meltatox.

Het onderzoek ‘Perfecte roos: the next level’ is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos en Signify. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Signify en Koppert Biological Systems leveren een in kind bijdrage.

Kas als Energiebron

Arie de Gelder (WUR)

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024