Mooie stappen gezet in project beeldherkenning ‘Weet wat er leeft’

Begin juli zijn binnen PPS ‘Weet wat er leeft’ twee projecten van studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch afgerond. Zij hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van automatische beeldherkenning op basis van telefoonfoto’s. In het eerste onderzoek bleek meerdere soorten op een foto een lastige situatie. Dat is in onderzoek 2 opgelost door strategisch analyseren.

Uit het eerste onderzoek bleek dat de doelsoorten (kaswittevlieg, tabakstrips, groene perzikluis, de roofmijten Montdo en Swirskii, en de sluipwesp Aphidius colemani) herkend kunnen worden met automatische beeldherkenning, maar dat het wel moeilijker wordt als er meerdere soorten tegelijk op de foto’s staan. Van deze soorten werd trips het minst goed herkend, waarschijnlijk vanwege het kleine formaat.
Binnen het tweede onderzoek, dat deels een vervolg was op het eerste onderzoek, is het probleem van meerdere soorten op een foto opgelost door de foto’s op een strategische manier te analyseren. Daardoor zijn er  meer details zichtbaar en worden soorten aanzienlijk beter herkend.

Beeldherkenningsprogramma consistenter
Aanvullend hierop is ook een door de studenten zelf ontworpen mobiele lamp getest. De telefoon kan zo op de lamp worden bevestigd dat er geen sprake is van directe reflectie in de camera en de hele lijmval in één keer gefotografeerd kan worden. Het effect van de lamp is dat de belichting altijd hetzelfde is, ongeacht de lichtomstandigheden in de kas. Vooral trips en wittevlieg werden hierdoor beter herkend en het beeldherkenningsprogramma werkte consistenter bij het gebruik van de lamp. Dat wil zeggen dat de resultaten op verschillende dagen en met verschillende lichtomstandigheden in de kas goed én vergelijkbaar waren. De nauwkeurigheid van de beeldherkenning zonder de lamp verschilde juist heel sterk tussen verschillende dagen, waardoor het bijvoorbeeld kan lijken dat er veel meer wittevlieg aanwezig is, terwijl dat niet het geval is. De lamp is dus écht van toegevoegde waarde op ons eigen voorspellingsmodel met alle soorten.

Andere lijmvallen
Vanaf september starten weer nieuwe studentenprojecten waarbij het voorspellingsmodel voor het herkennen van soorten verder wordt getraind om te bepalen of de kwaliteit verder kan worden verbeterd. Zo zal worden gekeken of zeer gedetailleerde foto’s met speciale camera’s/scanners toepasbaar zijn en de beeldherkenning kunnen verbeteren. Verder wordt onderzocht hoe goed de insecten worden herkend als ze op andere lijmvallen, met andere kleuren en natte lijm in plaats van droge lijm, worden gevangen. Maar ook in hoeverre nauwkeurig trends kunnen worden bepaald. Binnen deze proef wordt tevens de eerste vergelijking gemaakt met andere technieken, zoals eDNA.

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Maxim Lisi, Marith Mol, Ella Ruizendaal, Corné van der Spek, Marijn de Waard, Jorn Walravens, Henk Heijmen, Berkay Helvaci en Robbert-Jan Seeleman.

Bruce Schoelitsz (HAS Hogeschool Den Bosch)

Glastuinbouw Nederland - © 2023