Naar een effectievere biologische bestrijdingsstrategie voor bladluis in roos

Het chemisch middelenpakket dat beschikbaar is voor plaagbestrijding wordt steeds beperkter. Het resultaat hiervan is dat de plaagdruk meer en meer toeneemt. In roos is met name bladluis een steeds groter wordend probleem dat moeilijk te bestrijden is. In een demonstratiepilot proberen we zo lang mogelijk natuurlijk te telen met een focus op bladluis.

Proef 2023
Om bladluis zo lang mogelijk natuurlijk te beheersen is er in het voorjaar van 2023 door Koppert een oriënterende proef uitgevoerd in samenwerking met rozenteler Marjoland. In deze proef is er ervaring opgedaan met een combinatie van 5 verschillende bladluisbestrijders. Als gevolg van deze positieve proef zijn er 20 weken lang geen chemische middelen gebruikt tegen bladluis.

Demonstratiepilot 2024
In deze nieuwe demonstratiepilot worden twee compartimenten bij dezelfde rozenteler vergeleken (A/B-test): ofwel een compartiment met de traditionele strategie (inclusief chemie) ten opzichte van het andere compartiment met een strategie waarbij we extra biologische bestrijders gebruiken en gedurende 3 tot 4 maanden zo lang mogelijk natuurlijk proberen te telen. De A/B-test vindt plaats in kassen zonder insectengaas.

Kennishiaten
Enkele onderzoeksvragen waarop we antwoord hopen te krijgen:

  • Welke bladluissoorten zijn aanwezig in roos in het voorjaar en in welke mate?
  • Wat is de parasiteringsratio op de verschillende soorten bladluis?
  • Welke andere parasieten komen voor en in welke mate?
  • Hoe verspreiden de verschillende bladluissoorten en natuurlijke vijanden zich gedurende het seizoen door de kas?
  • In hoeveel procent van de bladluishaarden wordt elke uitgezette natuurlijke bestrijder teruggevonden?
  • Welke van de ingezette biologische bestrijders zijn de effectiefste bestrijder van bladluis?
  • Welke groene strategie geeft met een minimale investering een maximaal resultaat?
  • Is er een groene strategie mogelijk met beperkte derving en gelijkblijvende bestrijdingskosten?

Deze demonstratiepilot is onderdeel van het project Kas als Ecosysteem en kwam tot stand door Glastuinbouw Nederland met financiering van Stichting Kennis in je Kas (binnen het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid) en het ministerie van LNV in het kader van het UP praktijkprogramma.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2024