Nauwelijks MRL-overschrijdingen op groente en fruit uit EU

De NVWA heeft in de periode tussen januari 2017 en december 2018 nauwelijks residu-overschrijdingen gevonden op groente en fruit uit Nederland en de EU. Overschrijdingen worden vooral gevonden in producten uit een aantal niet-EU-landen, met name landen als Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia. Dit blijkt uit het NVWA-rapport dat gisteren werd gepubliceerd.

De voedsel- en warenautoriteit controleert steekproefsgewijs of wordt voldaan aan de MRL’s. Monsters worden genomen en geanalyseerd op residuen. Een deel van de steekproef is representatief voor een product of productgroep op de markt, bij een ander deel wordt risico gestuurd bemonsterd. Deze groente- en fruitmonsters worden met zogenoemde multi-residumethoden op 200 tot 500 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen onderzocht.

Zeer grote veiligheidsmarges
Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld via de zogenoemde Maximum Residu Limiet (MRL). Op EU-niveau bepalen de lidstaten gezamenlijk deze MRL’s en ze nemen daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht. Daarbij mogen geen gezondheidsrisico’s optreden.
Uit het NVWA-rapport blijkt dat tijdens de standaardcontroles in totaal uit Nederland 33 monsters van komkommer werden genomen, 36 monsters van paprika en 50 monsters van tomaat. In al deze Nederlandse glastuinbouw producten zijn geen residu-overschrijdingen aangetroffen. “Door de brede toepassing van biologische bestrijders in de glasgroententeelt is de inzet van gewasbeschermingsmiddelen sterk verlaagd”, zo onderbouwt Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland, deze resultaten.

Gezondheidsvoordelen
Goed en gevarieerd groente en fruit eten is belangrijk. Dit advies wordt ook gegeven door het voedingscentrum. De gezondheidsvoordelen van groente en fruit wegen dan ook ruimschoots op tegen kleine hoeveelheden residu. Klik hier voor de berichtgeving van het Voedingscentrum hierover op haar website.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020