NVWA legt maatregelen op vanwege besmettingen met het wortelknobbelaaltje Meloidogyne enterolobii

In drie kassen in Nederland is begin dit jaar Meloidogyne enterolobii aangetroffen op Ficus microcarpa ‘Ginseng’. Deze nematode kan grote schade veroorzaken aan vele gewassen, waaronder belangrijke economische teelten in de EU zoals tomaat, paprika, komkommer en aardappel. Zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al in 2020 aankondigde, heeft Meloidogyne enterolobii op 11 april 2022 de quarantaine-status gekregen in de EU. Daarom moet de NVWA nu maatregelen nemen om deze nematode uit te roeien om zo verdere verspreiding te voorkomen.

Maatregelen bij vondsten
De eerste vondst werd gedaan bij een exportkeuring en betreft een partij van een paar duizend planten in een afgezonderde ruimte. De NVWA heeft deze partij laten vernietigen en de teeltruimte en het watergeefsysteem te laten reinigen. De tweede en derde  vondst betreft planten in één teeltsysteem waarbij vrijwel alle partijen besmet zijn bevonden. De NVWA heeft besloten om op deze bedrijven alle partijen Ficus microcarpa ‘Ginseng’ te laten vernietigen en de teeltruimte en het watergeefsysteem laten reinigen. Bij de tweede vondst stonden ook de overige partijen planten in hetzelfde teeltsysteem. Deze zijn onderzocht en daar is M. enterolobii niet in aangetroffen.

Veel onderscheppingen bij import
Bij importkeuringen wordt M. enterolobii zeer regelmatig aangetroffen op Ficus microcarpa  ‘Ginseng’ uit China. Ook de nu besmet bevonden partijen kwamen vanuit China. De importinspectie is nu vooral gericht op Ficus. Wanneer de importinspectie breder bekeken wordt, sluit de NVWA niet uit dat mogelijk ook M. enterolobii in andere gewassen wordt aangetroffen.

Voorkom een besmetting
De bestrijding van wortelknobbelaaltjes is lastig. De enige betrouwbare methode voor een uitroeiing is het vernietigen van besmette planten inclusief het groeimedium waarin ze staan. De extra eisen voor import van “plants for planting with roots” die vanaf 11 januari 2023 gelden, beperken het risico op insleep, maar neem als ondernemer zelf ook maatregelen. Vraag bijvoorbeeld goede garanties van uw leverancier en houd na import de planten minimaal 10 weken fysiek gescheiden van andere partijen. Controleer de wortels daarna goed. Een gedetailleerde administratie en labelen van de planten zorgt dat verschillende partijen goed van elkaar onderscheiden kunnen worden. Lees hier meer over wat je als ondernemer zelf kan doen om besmetting te voorkomen en hier hoe je een mogelijke besmetting met Meloidogyne enterolobii herkent. Bij Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland is een hygiëneprotocol beschikbaar.

Meldingsplicht bij vermoeden van Meloidogyne enterolobii
Als ondernemer ben je verplicht bij een vermoeden van een besmetting van M. enterolobii dit te melden bij de NVWA. Het liefst zo snel mogelijk, want dan heeft de besmetting zich nog niet of nauwelijks kunnen verspreiden en kunnen de maatregelen mogelijk beperkter zijn.

Meer informatie

(Bron: NVWA)

Kyra Broeders

Glastuinbouw Nederland - © 2024