Omgevingsvisie Westvoorne 2030 in werking

De gemeenteraad van Westvoorne heeft op 5 juli 2016 de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld. Deze ligt vanaf 27 oktober 2016 voor een ieder ter inzage. De omgevingsvisie treedt in werking op de dag na publicatie (is 28 oktober).

Bekijk de visie op de website van de gemeente. De omgevingsvisie geeft de visie van de gemeente weer voor de langere termijn. Nu de visie is vastgesteld betekent dit niet dat daarmee het proces afgerond is. Voor een klein deel van de gemeente wordt nog gewerkt aan de uitwerking van een visie. Ook werkt de gemeente aan de opstelling van het Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied.

Verder geeft de omgevingsvisie diverse projecten die als uitwerking van de visie nog worden opgepakt. De omgevingsvisie is daarmee vooral een dynamisch visiedocument. De visie is ook het beleidskader voor herzieningen van bestemmingsplannen. Voor het landelijk gebied begint de gemeente met actualisatie van de diverse bestemmingsplannen. De manier waarop de omgevingsvisie verwerkt wordt in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied Westvoorne wordt nog bekend gemaakt.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2022