Onderzoek geeft komkommertelers meer inzicht in CABYV

In 2021 is een nieuw virus aangetroffen in de Nederlandse komkommerteelt: het Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV). CABYV behoort tot de groep van de Polerovirussen en is een virus dat wordt overgedragen door bladluizen. Het kan tot aanzienlijke schade leiden in komkommer en er kan sprake zijn van een verminderde groei en vruchtverlies. Uiteindelijk kan een virusbesmetting in een kas een aanzienlijk productieverlies tot gevolg hebben.

Er is echter veel onbekend over onder andere de verspreiding en incubatietijd van CABYV in komkommer.
Om meer kennis te vergaren over deze onderwerpen, heeft er onderzoek plaatsgevonden door Glastuinbouw Nederland, in samenwerking met Groen Agro Control en in opdracht van de gewascoöperatie Komkommer.

Onderzoeksvragen
Voor dit project zijn onderstaande onderzoeksvragen opgesteld:

  • Wat is de incubatietijd van CABYV;
  • Hoe lang kunnen CABYV-besmette bladluizen het virus overdragen naar onbesmette planten;
  • Kan het virus ook worden overgedragen door gevleugelde bladluizen;
  • Kunnen de nakomelingen van CABYV-besmette bladluizen het virus ook overdragen;
  • Kan CABYV ook worden overgedragen door wittevlieg.

Fotobijschrift: Komkommerplanten van twee weken oud (links) en van zes weken oud (rechts). Om de komkommerplanten te besmetten met CABYV, zijn per plant twee klemkooitjes met elk tien CABYV-besmette luizen geplaatst.

Het rapport van dit onderzoek is te vinden in de bijlage. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, Stichting Kennis in je Kas (KijK) en de gewascoöperatie Komkommer. Uitvoering Stichting Control in Food & Flowers.

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2024