Onderzoek van start: Aardbei onder controle 2.0: naar fossielvrije, belichte jaarrondteelt

Het uiteindelijke doel van het project ‘Aardbei onder controle 2.0’ is een succesvolle energiezuinige en uiteindelijk fossielvrije, belichte aardbeienteelt. Het middel om dit doel te bereiken is inducerend telen met één planting, waarbij de plant in balans blijft.

Afgelopen jaren is er veel kennis opgedaan met betrekking tot de assimilatenbalans van low-chill junidragers, dormancy/winterrust, daglengte, spectrale effecten op bloei en strekking en bloemaanleg. In twee jaar tijd zijn er grote stappen gezet van fundamenteel principe naar duurzaam teeltconcept. Echter, de laatste stappen moeten nog worden gezet. In deze fase zijn voorspelbaarheid van de assimilatenbalans, dormancy management en sturing van de verdamping de laatste te nemen hordes.

In balans telen
Dit jaar wordt gestart met verscheidene, niet gekoelde junidragers die jaarrond worden geteeld. Hierbij is er continu trosinductie nodig en alles wordt in het werk gesteld om (diepe) dormancy te vermijden. We gaan komend seizoen in balans telen door het verminderen van productiepieken en productiedalen (zowel diepte als lengte dal).
We bewegen hierbij richting fossielvrij, dus zuinig met elektra, gas en CO2. Doelstelling is maximaal 100 kWh en 7.5 m3 gas per m2 en aansluiten bij de principes van Het Nieuwe Telen door maximale isolatie door schermen in de winter en minimaliseren van het afluchten van energie.

Cyclische belichting
Er wordt geteeld in een grote kasafdeling van 600 m2 met drie tralies en mogelijkheid tot andere daglengte strategieën. Hoofdrassen zijn Fandango en Inspire en hiernaast ook andere low chill junidragende rassen plus een paar high-chill junidragers (Sonata en Sonsation). In één tralie wordt gestuurd op Inspire: inzet cyclische belichting bovenop de standaard 13.5 uur naar behoefte. In één tralie op Fandango: cyclische belichting op basis Fandango en in de laatste tralie wordt nabelichting rood stuurlicht direct ingezet tot 15 uur per dag, met naar behoefte inzet cyclische belichting als rood stuurlicht niet afdoende is.

Plantmateriaal
Van juni tot september zijn de specifieke rassen die nodig zijn voor de proef gestekt en opgekweekt in de faciliteiten van Delphy ISFC. Deze planten zijn speciaal geprepareerd voor dit concept en in de praktijk nog niet verkrijgbaar. Het plantmateriaal is opgekweekt met een daglengte die kort genoeg is voor bloeminductie, vorming van balans tussen ontwikkeling vegetatieve-generatieve delen en lang genoeg om diepe dormancy te voorkomen. Het plantmateriaal is op het trayveld alle dagen van de week verduisterd vanaf 5.00 uur in de avond tot 7.00 uur in de ochtend. Op 23 augustus jl. is de begeleidingscommissie voor het eerst bijeen geweest om het platmateriaal te beoordelen (zie foto).

Dit onderzoek is een gezamenlijk project van Plant Lighting en Delphy ISFC en wordt gefinancierd door: Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland en mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas; Signify; Stichting Aardbei Onderzoek; Fresh Foreward; FlevoBerry; Angus Softfruits en Plant Sciences.

Kas als Energiebron

Henny van Gurp

Glastuinbouw Nederland - © 2024