Opgebruiktermijn insecticiden en groeiregulatoren met oud WG/GA etiket eindigt 30 juni

Hoewel het mede door inzet van Glastuinbouw Nederland gelukt is vijf jaren uitstel te krijgen voor het uitvoeren van de zogenaamde heretikettering van de wettelijke gebruiksvoorschriften van insecticide en groeiregulatoren, is nu de einddatum van het opgebruik van deze etiketten volgens het oude WG/GA format in zicht.

Er gold vanaf 1 januari 2018 een nieuw WG voor alle insecticiden en groeiregulatoren, maar deze oude etiketten mochten tot 1 juli 2018 worden verkocht en er was een opgebruiktermijn tot 1 juli 2019 afgegeven.

Belangrijkste wijzigingen van dit nieuwe WG
Naast het feit dat dit nieuwe WG is weergegeven in een tabelvorm, is in dit wettelijk gebruiksvoorschrift zeer specifiek omschreven volgens welke voorwaarden het middel mag worden ingezet. Onder meer het aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden is  opgenomen, evenals de dosering, maar ook het minimum interval tussen de toepassingen.

Zie onderstaande voorbeeld tabelkop Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings
gebied

Type toepassing

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*(
middel) per
toepassing

Maximale
dosering
(middel)
per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus
of per 12
maanden

Maximaal
aantal liter
middel per ha
per
teeltcyclus of
per 12
maanden

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Veiligheids
termijn in
dagen

 

Kijk hier voor de specifieke nieuwe gebruiksvoorschriften per gewasbeschermingsmiddel.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies