Opnieuw tijdelijke vrijstelling Verimark voor tomatenteelt

Het Ministerie van LNV heeft deze week een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van tomaat tegen de tabakswittevlieg (Bemisia). De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland. Het besluit werd woensdag 30 juni gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Knelpunt tabakswittevlieg
De vrijstelling is afgegeven omdat de directe schade door tabakswittevlieg een teeltbedreigend probleem is voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Hiervoor is het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen momenteel niet afdoende. Naast de directe schade die tabakswittevlieg geeft in de tomatenteelt, is het ook een belangrijke vector voor virusoverdracht. Het tomatenchlorosevirus, ofwel ToCV is een van de virussen die door Bemisia kan worden verspreid. Mede door inzet van de sector, middels een ketenbreed sectorplan, is het probleem sterk verminderd.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling is 3o juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant (zie bijlage). De vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, treedt in werking op 15juli 2021 en vervalt op 11 november 2021.
De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024