Persbericht: AATerra ME inzetbaar voor komkommerteelt

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor AATerra ME ter bescherming van de bedekte komkommerteelt tegen schade door pythium spp. Deze vrijstelling is vandaag, 12 juni, gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat in op 13 juni 2017.

Met deze vrijstelling wordt een oplossing geboden voor de beheersingsproblemen door pythium in de teelt van komkommer. De vrijstelling gaat in op 13 juni 2017 en vervalt op 28 september 2017. De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften van dit besluit worden nageleefd.

“Voor komkommertelers is het ontzettend goed nieuws dat AATerra nu beschikbaar is voor de beheersing van pythium. De landelijke commissie Komkommer heeft hard gewerkt aan dit dossier, met als resultaat dat AATerra deze zomer toch inzetbaar is”, aldus Corné Stouten, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie Komkommer van LTO Glaskracht Nederland.

Deze vrijstelling is tot stand gekomen dankzij inspanningen van LTO Glaskracht Nederland en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland. De aanvraag van de vrijstelling is mede mogelijk gemaakt door de gewascoöperatie Komkommer.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies