Podcast KasGesprek: Puntjes op de i voor verdere verbetering waterkwaliteit

KasGesprek is de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er toe doen in en om de kas. In dit KasGesprek over water gaat het over de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden. Een actueel onderwerp, want na jaren van forse verbetering van de waterkwaliteit, is er nu sprake van stagnatie. En tijdens de laatste teeltwisseling werden door handhavers van de waterschappen nog te veel overtredingen geconstateerd. Ook lekkages zorgen voor ongewenste situaties. Genoeg te bespreken dus.

Beluister de podcast hier. De podcast KasGesprek is ook te beluisteren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.

Roger Abbenhuijs, specialist Communicatie bij Glastuinbouw Nederland, spreekt hierover met twee collega’s: Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving en Arthur van den Berg, themaspecialist Water. Volgens beide specialisten mogen telers niet uit het oog verliezen dat de belangrijkste waterdossiers de komende jaren zeker aan belang zullen winnen. Daarbij moet worden gedacht aan de beschikbaarheid van goed gietwater, mede als gevolg van klimaatveranderingen, maar zeker ook aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat kan bovendien niet los worden gezien van de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren.

Kaderrichtlijn Water
In dit KasGesprek bespreken Guus Meis en Arthur van den Berg de aandachtspunten voor telers en teeltbedrijven om de komende jaren ook de laatste stappen te zetten in verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze erkennen dat controle op mogelijke lekkages en zorgvuldigheid tijdens de teeltwisseling nog extra inspanningen vergen. Anderzijds zijn beide waterspecialisten van mening dat de glastuinbouw zeker op koers ligt om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te hebben gerealiseerd. Wel in het besef dat bij de beoordeling daarvan ook de prestaties van andere partijen een belangrijke rol spelen. Samenwerking is derhalve ook een voorwaarde voor het behalen van de gestelde doelen.

Eerdere onderwerpen
Bekijk hier de eerdere uitzendingen.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024