Rapportage screeningsonderzoek rups beschikbaar

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify afgelopen najaar een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende gewasbeschermingsmiddelen op knelpunt rups. In dit onderzoek zijn chemische (referentie)middelen en middelen van natuurlijke oorsprong (‘groene middelen’) meegenomen.

Proefopzet
Deze proef is uitgevoerd met Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) en had twee doelstellingen:

  1. Het effect bepalen van diverse factoren die de spuitmethodiek met BT-producten (Bacillus thuringiensis) op Turkse mot in glastuinbouwgewassen kunnen beïnvloeden;
  2. Het bestrijdingseffect van twee gewasbeschermingsmiddelen van chemische oorsprong zijn onder code ook getest.

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki en de chemische (referentie)middelen zijn toegepast conform de huidige etiketvoorschriften en conform het toepassingsadvies van desbetreffende producent.

Lees de resultaten en conclusies in het bijgevoegde rapport. Op de foto: rupsenvraat en rupsen in de bloem.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2024