Screeningsonderzoek Plantgezondheid

Beschrijving

Doel is een doorlopend onderzoekprogramma op te stellen waarbij biologische en chemische middelen en maatregelen worden getest tegen diverse gewasoverschrijdende ziekten en plagen. Op deze wijze ontstaat inzicht in de effectiviteit van diverse biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen en maatregelen die preventief dan wel ter correctie ingezet kunnen worden voor bestrijding c.q. beheersing van ziekten en plagen in de glastuinbouw. Jaarlijks worden ca. vier gewasoverschrijdende onderzoeken uitgevoerd. Als basis geldt de knelpuntenlijst, maar afhankelijk van de situatie kan dit worden aangepast in afstemming met de ondernemersgroep Plantgezondheid.

Knelpunten top 12:

 1. Bemisia tabaci
 2. Rupsen
 3. Trips
 4. Wantsen
 5. Valse meeldauw
 6. Botrytis
 7. Echte meeldauw
 8. Fusarium
 9. (Wol)luis
 10. Phytophthora
 11. Mijtachtige
 12. Mineervlieg

De keuze van de onderzoeken en pilotgewassen worden gedaan in afstemming met de leden van de ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland. In 2020 wordt onderzoek naar bestrijding van Bemisia tabaci in het pilotgewas paprika uitgevoerd en bestrijding trips in het pilotgewas roos.

Projectnummer P20001
Looptijd 01-01-20   -   31-12-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Proeftuin Zwaagdijk

Onderzoek en projecten

Weerbaar wortelmilieu

Lopend

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze...

Glastuinbouw Nederland - © 2021