Ruimtelijke visie kassen en teeltondersteunende voorzieningen voor Brabantse Peelgemeenten

ZLTO-afdeling De Peel en Glastuinbouw Nederland regio Brabant/Zeeland presenteerden op vrijdag 16 juni de ‘Ruimtelijke visie kassen en TOV De Peel- Samen werken aan duurzaam perspectief voor de tuinbouwsector in de Peelgemeenten’. De visie werd aangeboden aan de gemeenten Asten, Someren en Deurne onder toeziend oog van twintig ondernemers en aanwezigen van Rabobank en Energyport Peelland.

De organisaties beogen hiermee input te geven op de omgevingsvisies, omgevingsplannen en het beleid voor glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen (TOV) van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en Someren. Daarnaast worden wensen uitgesproken met betrekking tot facilitering van processen. Er bestaan op diverse vlakken wensen voor een integrale aanpak, zodat verbindingen met omliggende functies kunnen worden gemaakt.

Duurzaam perspectief
Aan de hand van de ontwikkelingen in de tuinbouwsector en de wensen van ondernemers uit het gebied, hebben ZLTO en Glastuinbouw Nederland een visie uitgewerkt met daarin hoe zij denken dat de tuinbouwsector in de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en Someren er in 2040 uitziet. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wat tuinbouwbedrijven van lokale overheden en de provincie nodig hebben voor een duurzaam perspectief in de regio.
De bijeenkomst vond plaats bij Kwekerij Moors in Asten-Heusden. Na het aanbieden van de visie volgde één-op-één gesprekken over de toekomst van de tuinbouw in de Brabantse Peel met diverse aanwezigen. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding van Rob en Hannie Moors door de kas en langs de biomassa-installatie van de kwekerij.

Inspelen op veranderingen
De visie werd aangeboden door Mario Berkers, voorzitter ZLTO-afdeling De Peel, en Mari van den Heuvel, voorzitter regio Brabant/Zeeland van Glastuinbouw  Nederland. “Het is belangrijk om als sector eerst een stip op de horizon te zetten waar je naartoe wilt. Als glastuinbouw hebben we dezelfde uitdagingen als gemeentes. We willen gezonde en moderne bedrijven overhouden richting de toekomst. Daar is samenwerking voor nodig tussen alle partijen die aanwezig waren bij de presentatie van de visie”, zo onderbouwde Mari van den Heuvel de visie.
Mario Berkers voegde daar aan toe dat het eetpatroon in de samenleving verandert. “Ondernemers spelen daar op in. Dat is een kans voor de bedrijven en voor de agrarische sector. Sectoren kunnen elkaar helpen en hebben ook oplossingen voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de energievoorziening.” Het opschrijven van een visie noemt hij stap 1. “Maar ga het vervolgens ook uitvoeren; van kreet naar concreet. We hebben richting de toekomst goede locaties nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Locaties waar mogelijkheden liggen moeten we behouden.”

Gesprek met gemeenten
Over de totstandkoming van de visie zegt Wendy Klijn-Luijten, regiocoördinator Brabant/Zeeland bij Glastuinbouw Nederland: “Vijf jaar geleden klopten leden met kassen en TOV bij ons aan met de mededeling dat ze vast liepen op gebied van ontwikkelmogelijkheden in Brabant. Vervolgens hebben we een visie opgesteld om input te geven richting provinciaal beleid. Nu er in provinciaal beleid meer ruimte is voor kassen en TOV, starten we met deze visie het gesprek met gemeenten.”

(Foto Johan Claessens)

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024