SDE++ 2021 voorwaarden gepubliceerd

Op 5 oktober start de openstelling van de SDE++ 2021. Het budget is 5 miljard euro. Dit was al bekend, maar het wachten was op de exacte subsidievoorwaarden en -bedragen.

De voorwaarden en bedragen zijn 9 juli bekend gemaakt door RVO.

Belangrijke wijziging voor de glastuinbouw is de toevoeging van de categorie CO2-afvang en hergebruik in de glastuinbouw (CCU), waaronder ook CO2-afvangst bij houtstook. Ook is aquathermie nu opengesteld voor de glastuinbouw en zijn de voorwaarden voor restwarmtelevering verbeterd. Dit is het resultaat van inbreng van Glastuinbouw Nederland (in samenwerking met andere organisaties) in de jaarlijkse updateronde van de SDE-regeling.

Dit is positief, hoewel er op meerdere punten nog echt verbeteringen nodig zijn. De subsidiebedragen voor bijvoorbeeld CCU zijn aan de lage kant waardoor leveranciers mogelijk toch voor alleen CO2-opslag gaan in plaats van de combinatie van CCU en CCS. Ook is de methode van ranking binnen SDE++ nadelig voor warmteopties, zoals geothermie t.o.v. CO2-opslag en duurzame elektriciteitsopties met als risico dat warmteprojecten die een aanvraag indienen niet aan de beurt komen voor subsidie. Op dit punt heeft de Tweede kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de warmtetransitie beter te ondersteunen. Ook de voorwaarden voor warmte uit compostering champost zijn te strikt (geen mix met andere biomassastromen toegestaan). E-boiler en grootschalige warmtepompen worden alleen in industriële toepassing ondersteund. Meer algemeen vinden we de referentiewarmteprijs te hoog. Deze punten zijn door Glastuinbouw Nederland wederom ingebracht in de marktconsultatie voor de regeling 2022.

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2024