SKL keuring spuitapparatuur gewasbeschermingsmiddelen ook in de glastuinbouw verplicht

Op grond van regelgeving van het ministerie van LNV moet alle toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen periodiek worden gekeurd. Naast de al bestaande SKL keuring voor veld- en boomgaardspuiten mag ander toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen alleen worden gebruikt als deze voorzien is van een geldig goedkeuringsbewijs.

Voor de glastuinbouw betekent dit dat alle motorvatspuiten inclusief spuitgeweren/-lansen, horizontale spuitbomen en verticale spuitmasten (inclusief spuitrobots), LVM en fog apparatuur (zowel verplaatsbaar als vast opgesteld) en doseerapparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen met het gietwater worden meegegeven gekeurd moeten zijn. Nieuwe machines moeten binnen drie jaar na aanschaf voor de eerste keer worden gekeurd. De wettelijk voorgeschreven minimale keuringsfrequentie is voor de meeste apparatuur elke drie jaar, behalve voor LVM en fog apparatuur, daar is de frequentie elke zes jaar. Het kan zijn dat in andere certificeringschema’s aanvullende eisen gelden met betrekking tot de keuring van nieuwe machines en kleinere keuringsfrequenties.

De keuringen worden uitgevoerd door bedrijven die SKL erkend zijn. Deze bedrijven beschikken over de juiste testapparatuur en opgeleide keurmeesters om de keuringen op een goede manier uit te voeren. De keuringen kunnen zowel op locatie bij de teler als bij het keuringsstation zelf worden uitgevoerd. De machines worden gekeurd volgens een standaard keuringsprotocol wat gebaseerd is op de Europese norm NEN-EN-ISO 16122. De resultaten van de keuringen worden vastgelegd op een uniform keuringsrapport waar de teler een exemplaar van krijgt. Op de machine worden een goedkeuringssticker geplakt met een uniek nummer en de datum voor de volgende keuring. Check uw apparatuur of deze ook allen voorzien zijn van een goedkeuringssticker. Indien niet dan mag deze apparatuur niet worden gebruikt voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Kijk voor meer informatie over de keuringen op www.sklkeuring.nl. Hier is ook een lijst met de erkende keuringstations te vinden die de SKL keuringen kunnen uitvoeren.

Jaco Kole (SKL - Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek)

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies