SMK publiceert certificatieschema Groen Label Kas

SMK publiceert per 1 januari 2019 het certificatieschema van Groen Label Kas, GLK.13-2019. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2020.

In 2018 zijn een aantal aanvullende besluiten op verzoek van belanghebbenden ingediend en deze zijn goedgekeurd door het College van Deskundigen. Deze besluiten zijn in het huidige GLK.13 schema vanuit het bestand met ‘Aanvullende besluiten’ opgenomen in de tekst. Verder blijft het schema GLK.13 op ambitieniveau ongewijzigd. 

Er dient steeds te worden uitgegaan van de laatste versie op de website van Groen Label Kas

Download hier het certificatieschema GLK.13-2019

De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2018:

  • Eis 1.0/2.0 CO2 intensiteit. Intensiteit wordt niet meer uitgedrukt in aardgas equivalenten (m3 a.e./m2), maar in CO2-emissie (kg CO2/m2) die bedrijven produceren.
  • Eis 1.6/2.6 Buitengevels. Er is meer ruimte gekomen voor bedrijven die gebruik maken van sandwichpanelen om te certificeren (bv. tulpenbroeiers). Sandwichpanelen mogen in de hele gevel worden toegepast en niet meer alleen aan de noordzijde. Wel onder de voorwaarde dat er aan de gevels geen hogere belichting wordt toegepast dan in de rest van de kas.
  • Eis 2.24 Module weersverwachting. Aan extensieve teelten wordt ontheffing verleend om aan de module weersverwachting te voldoen. Dit geldt nu met terugwerkende kracht ook voor de oudere GLK schema’s.
  • CO2-rekenmodule. De berekening op basis van CO2-intensiteit is aangepast en in samenspraak met adviseurs zijn diverse aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de functionaliteit.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies