Staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW) bezoekt circulaire glastuinbouw

Hoe ziet de circulaire glastuinbouw eruit? En welke rol kan zij spelen in de maatschappelijke opgaven van Nederland? Dat onderzocht staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een werkbezoek aan Beyond Chrysant in Hoek van Holland. Glastuinbouw Nederland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) hadden de staatssecretaris in het kader van haar Nationale Grondstoffenstrategie en beleid op circulaire economie.

De glastuinbouw werkt doorlopend aan circulariteit. Hoewel de Nederlandse tuinbouw wereldwijd al de laagste impact per kilogram product op milieu, klimaat en biodiversiteit kent, blijft verdere verduurzaming nodig van onze sector in nieuwe circulaire ketens. Innovatie vormt daarin voor ons het uitgangspunt. Zo worden onze kassen gesloten, circulaire productie-ecosystemen. Een integrale kijk op het bestaande systeem door het gebruik en de waarde van grondstoffen gronding te herzien in samenhang met regionale opgaven in verbinding met andere sectoren. Van schoon, efficiënt en zuinige bedrijfsvoering naar slim verbonden voor morgen.

Brede circulaire innovatie
Na ontvangst door Glastuinbouw Nederland voorzitter Adri Bom-Lemstra, gaf gastheer Wouter Duijvestijn een introductie op de verduurzaminginitiatieven op zijn bedrijf, de waarde van de glastuinbouw voor maatschappelijke opgaven en zijn plannen voor kringloop verbindingen in de omgeving. Dat betekent niet alleen efficiënter omgaan met de primaire grondstoffen binnen onze kassen, maar slimmer (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals substraten en daarnaast een hoogwaardig inzet van restproducten in onze eigen en in nieuwe ketens.

SIGN gaf daarnaast een introductie op de activiteiten van het innovatieprogramma circulaire tuinbouw (lees ook meer in de nieuwsbrief van SIGN) waarbij circulaire meststoffen, eiwit uit reststromen en tot slot een aantal bio-based showcases - ontwikkeld in het Living Lab - aan de orde kwamen. Vooral enthousiast werd staatssecretaris Heijnen van het ondernemerschap om te blijven investeren in verduurzaming en de bredere circulaire opgaven van de omgeving. Concrete voorbeelden van Beyond Chrysant maar ook regionaal in Hoek van Holland kwamen hierbij aan bod. Bekijk hier ook de video van het ministerie.

Dewi Hartkamp

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024