Stapelblok ook in Duitsland verplicht bij stapelen halve Deense karren

Op initiatief van Glastuinbouw Nederland heeft de sectorale Taskforce Deense karren, bestaande uit kwekers, containerleveranciers, boomkwekerijsector, Stigas, Glastuin-bouw Nederland en LTO Bomen en Vaste Planten, in 2018 oplossingen ontwikkeld voor het stapelen van Deense karren.

Deze oplossingen zijn ontwikkeld in nauw overleg met de Inspectie SZW. Hortensiakwekers gebruiken al het systeem voor het stapelen van hele Deense karren. Er is ook een stapelblok ontwikkeld voor het stapelen van halve Deense karren, m.n. voor de retail. Tijdens het proces was er al veel interesse vanuit het buitenland. Sinds dit jaar is het stapelen van Deense karren ook opgenomen in de Duitse versie van onze Arbo catalogus en daarmee is het gebruik van een stapelblok bij het stapelen van halve karren verplicht, net als in Nederland. Houd hier rekening mee bij export naar Duitsland.

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies