Start boorwerkzaamheden naar aardwarmte Polanen (Westland)

HVC realiseert opnieuw een aardwarmtebron ter verduurzaming van het Westland. De boring naar aardwarmte van de eerste put tot een diepte van 2,3 kilometer van Aardwarmte Polanen is op dinsdag 4 april officieel gestart. Hiermee is de weg klaargemaakt om de CO2-uitstoot in het Westland verder te verminderen. De ontwikkeling betekent op termijn een forse verduurzaming, vergelijkbaar met het jaarlijkse warmteverbruik van meer dan 20.000 woningen.

Krachtige samenwerking
“De komende jaren gaat collectieve warmte echt een ontzettend belangrijke rol spelen om onze woningen en gebouwen te verduurzamen. Samen met de telers uit het Westland en de gemeente maken we een eerste stap door hier de glastuinbouwsector van warmte te voorzien. Met als ambitie straks ook woningen via Warmte Netwerk Westland aan te sluiten”, zegt Tarek Hopman,  gebiedsmanager HVC.
Het publieke bedrijf HVC realiseert het aardwarmteproject Polanen samen met de warmtecoöperatie Polanen. Volgens warmtecoöperatie Polanen past het in de bedrijfsfilosofie van telers om over te schakelen op duurzame energie. ”Dat is ook de boodschap van onze coöperatie: wij doen mee aan de verduurzaming van het Westland. We gaan op een duurzame manier met energie om en kunnen misschien landelijk wel een voorbeeldfunctie vervullen”, zegt Robin Schaap, voorzitter van de coöperatie.

HVC past kennis en ervaring toe in Polanen
Het project Polanen ligt in Monster ten noordwesten van het eerder gerealiseerde aardwarmteproject Trias Westland. HVC gaat in dezelfde geologische aardlaag boren. De warmte ligt opgeslagen in een aardlaag op een diepte van 2.300 meter. Na de twee boringen kan met een brontest worden vastgesteld of de beoogde 20 megawatt aan warmte daadwerkelijk aanwezig is.
De afgelopen weken is de boortoren vanuit Maasdijk vervoerd en weer opgebouwd in Monster. Het boorteam is bekend met de boortoren, wat bijdraagt aan een efficiënte start op de nieuwe aardwarmtelocatie aan de Madeweg. De vraag naar boortorens is groot. Door de projecten aan elkaar te koppelen kan HVC snel achter elkaar stappen zetten om de verduurzaming te realiseren.

Marjolein Lokhorst (HVC)

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024