Ondertekening eerste warmteleveringscontracten brengt Aardwarmteproject Polanen stap dichterbij

Vier bestuursleden van Warmtecoöperatie Polanen hebben deze week als eerste het warmteleveringscontract voor het aardwarmteproject Polanen getekend. Hiermee zetten ze een belangrijke stap in de realisatie van duurzame warmte in het gebied Monster. Glastuinbouw Nederland begeleidt de ondernemers bij de oprichting van de coöperatie, het proces rond de projecten en draagt zorg voor de verbinding tussen de warmtecoöperaties, onder andere ten aanzien van Warmtesysteem Westland (zie ook het artikel in de bijlage).

De bestuursleden van de Warmtecoöperatie Polanen (Kwekerij van Niel, Koppert Cress, H en P.H. van der Knaap en Van de Ende Rozen) werken ondertussen drie jaar samen met Energie Transitie Partners om het project voor elkaar te krijgen. De telers uit Monster zijn de eerste deelnemers die zich met het ondertekenen van de overeenkomst voor vijftien jaar verbinden aan dit duurzame aardwarmteproject.

Glastuinbouwondernemers aan zet
Nu zijn de glastuinbouwondernemers in het gebied aan zet om te kijken of aardwarmte bij hun bedrijf past en vervolgens ook op korte termijn te ondertekenen. Alleen dan kan het aardwarmteproject binnen de gestelde deadline van de subsidie duurzame energie (SDE+) worden gerealiseerd. Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Polanen zijn de glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op de duurzame energiebron aardwarmte en het realiseren van een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland.

Van en voor de ondernemers
Warmtecoöperatie Polanen is een samenwerking van kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Met lokale aardwarmte en een toekomstgericht warmtenet (Warmtesysteem Westland) hebben zij meer flexibiliteit om nu en in de toekomst optimaal de energiebehoefte voor hun teelt in te vullen. Samen kiezen de aangesloten glastuinbouwondernemers ervoor de ontwikkeling en verduurzaming in het gebied vorm te geven.
Ivan van Niel (Kwekerij van Niel) benadrukt het belang om lokaal te verduurzamen: “Alle bedrijven hebben we nodig om het project rond te kunnen rekenen. Ons gebied wordt behoorlijk groot. Tegen iedereen die denkt 'misschien komt die pijp bij mij langs', wil ik zeggen ga het gesprek aan, want er is meer mogelijk dan je denkt.”

Ontwikkeling aardwarmteproject Polanen
Aardwarmte Polanen is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Polanen en Energie Transitie Partners met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Monster te stimuleren en realiseren. Afgelopen jaar is samen met leden van de warmtecoöperaties Polanen en Maasdijk het warmteleveringscontract opgesteld, waarbij het project is opgebouwd volgens een kostprijs- en participatiemodel. De beoogde locatie voor het aardwarmteproject in Polanen is Madeweg 43a in Monster. Medio 2019 is daarvoor de benodigde subsidie duurzame energie toegekend en momenteel wordt het aardwarmteproject verder uitgewerkt.
De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 39 glastuinbouwbedrijven in Monster en omgeving. Het aangesloten areaal bedraagt 143 ha vanaf de Madeweg tot aan Zwartendijk.

Klik hier voor de video met teler Ivan van Niel (Kwekerij van Niel) over het aardwarmteproject.
Op de foto: bestuursleden Warmtecoöperatie Polanen en afgevaardigde Energie Transitie Partners.

Hans van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2021