Steun Klimaatakkoord 2030 mits zorgpunten worden opgelost

Wordt het ‘ja, mits’, of ‘nee, tenzij’. Zo luidde de openingsvraag van voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland bij de aftrap van de bijeenkomsten over het Klimaatakkoord 2030. Op 17 en 18 oktober werd op vier locaties in het land overleg gevoerd met de leden.

Het werd ‘ja, mits’, waarbij de recente grote onrust en boosheid over het enorm gestegen ODE-tarief op elektriciteit werd toegevoegd aan onderwerpen die eerst opgelost moeten worden. De op Prinsjesdag aangekondigde ODE-tariefstijging leidt tot enorme kostenstijgingen voor belichte teelten en het afschakelen, afbestellen en stilvallen van elektrische installaties voor kasverwarming, zoals warmtepompen. Een averechts effect van het Klimaatakkoord.

Kas als Energiebron
“Niet besproken aan de klimaattafel en volkomen onacceptabel. Gaan we niet doen”, aldus Sjaak van der Tak. Hij wordt van alle kanten uit de sector benaderd en roept de politiek op om deze maatregel terug te draaien en te bespreken. De leden benadrukten dat de onbetrouwbaarheid van de overheid met deze onbegrijpelijke tariefstijging weer werd bevestigd.
Desondanks steunen de leden de inzet van het Klimaatakkoord, waarmee het gezamenlijke programma Kas als Energiebron – in samenwerking met het ministerie van LNV - fors wordt versterkt. Daarmee komen geothermie en restwarmte definitief op de kaart te staan, komen er aanvullende stimuleringsregelingen en wordt de gebiedsaanpak ondersteund. Ook de algemene afspraken over groei en ontwikkeling van groen gas en waterstof, wetswijzigingen en verbeterde mededinging en de Verbindend Verklaring voor Kennis in je Kas kunnen rekenen op steun vanuit de glastuinbouw.

Tweede Kamermotie
Naast het ODE-tarief blijft de CO2-voorziening een groot zorgpunt. Sjaak van der Tak en energiespecialist Rob van der Valk benadrukten tijdens de bijeenkomsten dat het Klimaatakkoord onvoldoende waarborg geeft voor de benodigde CO2-levering om duurzame energie en energiebesparing mogelijk te maken. Aanvullend op het Klimaatakkoord gaat de lobby volop door, waarbij recent nog een Tweede Kamermotie werd aangenomen die de regering oproept nog dit jaar de benodigde acties te ondernemen voor de CO2-voorziening.
Verder deelden de leden het door Van der Tak en Van der Valk toegelichte voorbehoud ten aanzien van het zekerstellen van voldoende capaciteit van de energie-infrastructuur. Noodzakelijk voor de doorontwikkeling van een moderne sector dankzij een blijvend gezonde concurrentiepositie en economisch haalbare verduurzaming van de energievoorziening.

Behoud WKK
Tot slot riepen de leden op de gasgestookte WKK en de gasinfrastructuur te behouden als back-up en alternatief voor de flexibele levering van elektriciteit, warmte en CO2 zolang de klimaatneutrale alternatieven nog niet volledig zijn geregeld.
Onderstaand de presentatie van Sjaak van der Tak en Rob van der Valk.

Rob van der Valk

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies