Stuur energiejaarrekening op als u een e-mail van RVO heeft ontvangen!

Heeft u als glastuinbouwondernemer een e-mail van RVO ontvangen met het verzoek om uw energiejaarrekening van 2021 op te sturen? Dan zit u in de steekproef voor de controle van uw aardgasgebruik van 2021. Een stap in het proces van het CO2-sectorsysteem.

Stuur energiejaarrekening op
Het is belangrijk dat u in dat geval uw energiejaarrekening opstuurt. Met uw aardgasgebruik berekent RVO uw CO2-uitstoot en daarmee die van de totale glastuinbouwsector. De uitkomst geeft aan of de CO2-uitstoot van de sector onder of boven het afgesproken emissieplafond van 2021 ligt. En of u een heffing moet betalen of niet.

Samenwerken aan klimaatdoelen
De glastuinbouwsector heeft afspraken gemaakt met de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen. Met de CO2-regeling en subsidies voor verduurzaming en innovatie werken glastuinbouw en Rijksoverheid samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector. Ook is de CO2-regeling een tegenprestatie voor een lagere energiebelasting voor de glastuinbouw.

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/co2-glastuinbouw.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024