Subsidieregeling waterbesparende maatregelen

Het klimaat verandert en extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Afgelopen zomer werd het nog eens heel duidelijk: lange perioden van droogte vormen een wezenlijk risico voor agrariërs. Het waterschap doet er in droge tijden alles aan om een beregeningsverbod te voorkomen, maar bij aanhoudende droogte is dit niet altijd vol te houden.

Zo ook dit jaar. In de zomermaanden gold voor agrariërs overdag een beregeningsverbod. Waterbesparende maatregelen kunnen dan de kans op droogteschade verminderen. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen agrariërs uit het hele rivierengebied bij Waterschap Rivierenland subsidie aanvragen voor innovatieve waterbesparende maatregelen.

Openstelling voor Noord
Vanaf 15 oktober 2017 werd in het deel van het Rivierengebied ten zuiden van de Waal al subsidie verleend voor innovatieve waterbesparende maatregelen zoals de aanleg van druppelirrigatie, wateropslag voorzieningen of vochtsensoren. Vanaf 1 oktober 2018 is de subsidieregeling ook opengesteld voor bedrijven in het Rivierengebied ten noorden van de Waal.

25 of 40 procent subsidie
De subsidieregeling geldt voor landbouwbedrijven en bestaat uit 25 of 40 procent van de investeringskosten. Hoe veel subsidie wordt gegeven is afhankelijk van de mate van waterbesparing en innovativiteit. De maximale vergoeding per bedrijf is 35.000 euro. De regeling is opgezet door Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds. Nieuwsgierig geworden naar de regeling? Meer informatie is te vinden op www.wsrl.nl/waterbesparen.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2020