Telers delen hun ervaringen met natuur inclusieve glastuinbouw

Greenport West-Holland organiseerde begin juli een symposium over natuur inclusieve tuinbouw. Ter gelegenheid daarvan werden ook video's gemaakt waarin telers en teeltadviseurs hun ervaringen delen met deze biologische manier van telen. Daarin gaan de telers Pieter Stolk, Cor van den Berg, Harry Wubben en Wilko Hofman in op hun teeltwijze en op de motivatie om aan de slag te gaan met weerbaar telen. De filmpjes zijn te bekijken op YouTube.

De linkjes naar de video's staan in de namen van de ondernemers.

Pieter Stolk (Stolk Brothers): "Het werken met biologische bestrijders zit in het dna van ons bedrijf. We zijn er al dertig jaar mee bezig, maar voortdurend aan het kijken hoe we deze teeltwijze kunnen verbeteren en optimaliseren. Daarbij werken we ook met biostimulanten. Uitgangspunt is een krachtige, vitale plant in het winkelschap. Daarbij kijken we naar het klimaat in de kas en naar optimale voeding. Ook biodiversiteit rond ons bedrijf is onderdeel van het samenspel binnen en buiten de kas."

Cor van den Berg (Bergbloemen): "Wij telen zaden voor Rijk Zwaan. Biologische gewasbescherming is daarbij het uitgangspunt. Rijk Zwaan heeft als doelstelling om in 2030 zoveel mogelijk chemievrij te telen. Voor ons betekent dit continu kijken en beoordelen wat we gaan inzetten. Vroeger was het een kwestie van spuiten met een chemisch middel en was de plaag voorbij. Nu is het een nauwkeurige afweging welke biologie en hoeveel we gaan inzetten."

Harry Wubben (Funny Santini): "Meedenken met de natuur; de natuur terugbrengen bij de plant. Dat is onze werkwijze en visie. Duurzaam ondernemen is de toekomst van de glastuinbouw. Dat proberen we zo goed mogelijk ook over te brengen op onze klanten en op de consument. Wij zien de bodem als de optimale voorraadkast van bijvoorbeeld nutriënten. De bodem is voor ons nog steeds het beste medium om onze snijbloemen in te telen."

Wilco Hofman (LS Santini): "Wij hebben bewust gekozen om natuur inclusief te telen. Ik kreeg steeds meer moeite met de chemische teeltwijze uit het verleden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een weerbare teeltwijze. Dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad, maar wij zijn overtuigd dat dit de teeltwijze van de toekomst is. Het bodemleven staat centraal. Naast een goede bodemstructuur zijn organische stoffen en mineralen in de bodem van belang. Dat geldt ook voor de vitaliteit van het water dat wij gebruiken."

Naast de bovengenoemde telers komen in de video's teeltadviseurs aan het woord van Rijk Zwaan, Koppert Biological Systems, Benfried en Van der Knaap Ecoconsultancy.

Liesbeth Nijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024