Tijdelijk EU-invoerverbod voor waardplanten Xylella fastidiosa

De NVWA maakte bekend dat er een tijdelijk invoerverbod gaat gelden voor waardplanten van Xylella fastidiosa uit vijf landen, omdat die landen geen duidelijke verklaring hebben afgegeven richting de Europese Commissie over de status van Xylella fastidiosa in hun land.

EU-noodmaatregelen Xyella fastidiosa
Er gelden in de Europese Unie bijzondere EU-noodmaatregelen om de introductie en verspreiding van Xylella fastidiosa tegen te gaan. In de uitvoeringsverordening 2020/1201 staat onder meer dat derde landen bij de Commissie een schriftelijke verklaring moeten afgeven, waarmee ze aangeven of hun land vrij is van X. fastidiosa, of er sprake is van vrije gebieden/productielocaties en tevens moeten deze landen aangeven dat ze specifieke PCR-toets protocollen toepassen conform de EU-verordening. Van een aantal derde landen heeft de Commissie deze verklaringen nog niet binnen of niet goedgekeurd. De Commissie heeft daarom besloten de grens te sluiten voor die landen.

Importverbod voor vijf landen
Import van plantmateriaal van waardplanten van X. fastidiosa is uit de volgende landen niet meer toegestaan vanaf 22 februari 2021: Bosnië-Herzegovina, Ghana, Oeganda, Sri Lanka en Zuid-Afrika.
Dat betekent dat voor deze landen een importverbod voor Xylella fastidiosa waardplanten (zie Annex I van uitvoeringsverordening 2020/1201) geldt per 22 februari 2021. Fytosanitaire certificaten met een datum t/m 21 februari kunnen worden geaccepteerd, maar certificaten afgeven vanaf 22 februari niet meer.

Voor aantal landen nog onduidelijkheden
Voor vijf andere landen/gebieden is het op dit moment nog steeds onduidelijk en loopt er nog communicatie met de Commissie. Hierbij gaat het om: Canarische Eilanden, Ethiopië, Japan, Tanzania, PFPS Brazilië.
De NVWA geeft aan dat er communicatie volgt zodra er meer duidelijk is. De commissie publiceert welke landen de juiste verklaringen hebben ingediend.

Tekst: Naktuinbouw

 

 

 

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021