Toekenningen Fonds Kleine Toepassingen dragen bij aan oplossing knelpunten

In de negende aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn twaalf aanvragen gehonoreerd voor financiële ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten voor een totaalbedrag van € 166.577. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten. Vier van de toegekende projecten betreffen een ECSC project.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd voor diverse middelen ter bestrijding van:

 • Onkruiden in onder andere boomkwekerijgewassen, vaste planten, zomerbloemen, snij- en trekheesters;
 • Onkruiden in vaste planten, zomerbloemen, snij- en trekheesters en kruiden;
 • Echte meeldauw, Alternaria en roest in cichorei;
 • Valse meeldauw in hop;
 • Grasachtige onkruiden in lupine, veldboon, zwenkgras e.a;
 • Botrytis spp. in bloembollen en –knollen;
 • Onkruiden (met name straatgras) in bloembollen en -knollen (met uitzondering van tulp en lelie), houtig kleinfruit en steenfruit;
 • Echte meeldauw in bloemenzaadteelt en diverse glastuinbouw-, boomkwekerij- en vollegrondsgroentegewassen,
 • Schimmels (met name Botrytis) in lelie
 • Rhizoctonia in boomkwekerij, vaste planten, zomerbloemen en bloemisterijgewassen;
 • Insecten (onder andere rupsen en vliegen) in boomkwekerij, vaste planten, zomerbloemen, bloemisterijgewassen, vollegrondsgroenten en kleinfruit;
 • Echte meeldauw en Botrytis in bloemisterijgewassen en glasgroenten.

Indienen van aanvragen
De volgende aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen sluit op 15 maart 2020. Het aanvraagformulier en reglement voor het Fonds zijn te vinden op: www.specialitycrops.eu.
Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de toelatinghouders en de overheid. Het biedt financiële ondersteuning voor de toelating van groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Het gaat hierbij om belangrijke toepassingen die, vanuit de toelatinghouder gezien, als niet rendabel worden beschouwd. De gelden worden beheerd door de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen, die speciaal hiervoor door Nefyto en LTO Nederland is opgericht.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Toekenningscommissie, Ivonne Elberse en Peter van Kampen (NVWA), 06 294 44 871/06 317 96 114 of e-mail: fondskleinetoepassingen@spam-protectminlnv.nl.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020