Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) bezoekt kas vanwege torenhoge energiekosten

Het is twee voor twaalf voor de glastuinbouw. Die noodkreet gaven Moerkapelse telers Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) mee tijdens zijn bezoek aan gerberakweker Leen Weerheim. Tussen de gerbera’s uitten telers richting Bisschop hun zorgen over de toekomst van hun glastuinbouwbedrijven door torenhoge energiekosten. Zij kunnen deze kosten niet doorberekenen in de prijs voor het eindproduct, waardoor steeds meer glastuinbouwondernemers in liquiditeitsproblemen komen. De toekomst van de Nederlandse glastuinbouw staat daarmee op het spel.

Uit de crisis investeren
Financiële ruimte om te verduurzamen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Terwijl telers juist met meer duurzame energieproductie Nederland uit deze crisis wil investeren. Veel telers hebben de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in duurzame energie, waaronder Weerheim. Door de vastgelopen SDE++ loopt echter ook de nationale energietransitie vast. Met deze hoge elektriciteitsprijzen is het voor ondernemers interessant om elektriciteit te leveren aan het net door hun WKK’s aan te zetten. Hierdoor is het gebruik van fossiele restwarmte uit de WKK momenteel dusdanig aantrekkelijk dat ondernemers maximaal de WKK’s zullen gebruiken en op duurzame warmte zullen besparen. Zowel lopende als nieuwe duurzame energieprojecten komen hierdoor in financiële problemen. Een snelle warmtecorrectieregeling op de SDE++ kan een verder fossiele terugslag voorkomen.

Daarnaast werd met het Kamerlid uitgebreid gesproken over het investeringsplan van Glastuinbouw Nederland. De glastuinbouwsector wil op korte termijn samen met het Rijk en andere ketenpartijen inzetten op een versnelling van de energietransitie. Doel is om binnen vijf jaar het aardgasverbruik met ruim 900 miljoen kuub per jaar te verlagen en de CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per jaar. Een enorme katalysator voor de nationale energietransitie.  

Financiële rugdekking
Steeds meer glastuinders komen door de extreem hoge energieprijzen in liquiditeitsproblemen. Daartoe heeft de Europese Commissie in maart al een steunpakket opengesteld om de sector in deze noodsituatie te ondersteunen. In tegenstelling tot andere EU-lidstaten maakt Nederland nog geen gebruik van deze mogelijkheid. Dit resulteert in oneerlijke concurrentie binnen Europa aangezien de kostprijzen voor Nederlandse tuinders fors hoger zijn dan voor hun Europese concurrenten.

Ook uitbreiding van het borgstellingskrediet geeft telers op korte termijn de benodigde lucht geven in de strijd om lijfsbehoud. Dit geeft hen ook toegang tot financiering om te investeren in een energie-efficiënte productie. Bedrijven moeten immers financieel fit zijn om de energietransitie te maken. SGP-Kamerlid Bisschop deelde de inzet dat het kabinet snel met maatregelen moet komen om te voorkomen dat we op een economisch debacle afstevenen omdat gezonde bedrijfsvoering niet langer mogelijk is. Glastuinbouw Nederland staat in nauw contact met de Tweede Kamer om op korte termijn tot oplossingen voor de energiecrisis te komen.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024