Val kabinet mag geen nadelige gevolgen hebben voor het energiedossier

De val van het kabinet Rutte IV kan grote gevolgen hebben voor het energiedossier van de glastuinbouwsector. Afgelopen vrijdag vond nog bestuurlijk overleg plaats met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en het ministerie van Financiën over de voortgang op dit dossier.

Er werd onder meer gesproken over de afschaffing van het verlaagde tuinbouwtarief, het nieuwe CO2-sectorsyteem en de WKK-inputvrijstelling. De bewindspersonen erkenden tijdens dit gesprek de noodzaak tot extra stimulerende maatregelen om de energietransitie op glastuinbouwbedrijven te bevorderen. “Stilstand op het energiedossier betekent langere onzekerheid voor onze leden. Juist de glastuinbouw wil stappen zetten in de energietransitie om een economisch vitale sector te blijven. Deze val moet niet tot economische achteruitgang leiden”, aldus Adri Bom-Lemstra.

Door het ontbreken van regie vanuit de overheid wordt op verschillende dossiers vertraging verwacht. Te denken valt aan de realisatie van voldoende kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers en de voortgang op het waterdossier. Ook hier zullen naar verwachting stimulerende maatregelen, zoals de inzet van watercoaches, voorlopig uitblijven, terwijl het einddoel blijft staan.

Om een volledig beeld te krijgen van de gevolgen van de val van het kabinet voor de glastuinbouwsector wordt op dit moment binnen Glastuinbouw Nederland per thema een inventarisatie gemaakt van de impact. Ook wordt gewerkt aan een verkiezingsmanifest voor de glastuinbouw.

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2023