Veranderende wet- en regelgeving voor zzp'ers

In de politiek zijn er grote zorgen over de groei van het aantal zzp’ers en het kwetsbare in deze arbeidsrelatie. De impact op het sociale stelsel, werkenden betalen mee en zzp’ers niet. Ook het feit dat veel zzp’ers geen voorzieningen treffen voor life-events zoals pensionering of arbeidsongeschiktheid is een bron van zorg. Het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden maakt deel uit van het arbeidsmarktpakket dat de overheid in april presenteerde.

Het wetsvoorstel bevat maatregelen die schijnzelfstandigheid moeten tegengaan en meer duidelijkheid moeten bieden aan echte zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Dat wordt gedaan door:
1. De uitwerking van een toetsingskader (op basis van jurisprudentie) waarmee voor de start van de werkzaamheden kan worden vastgesteld of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst.
2. De invoering van een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst bij een uurtarief lager dan € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Het rechtsvermoeden kan worden ingeroepen door de werkende door bij de eigen werkgever een arbeidsovereenkomst op te eisen. Indien nodig kan daarna de stap naar een rechter worden gemaakt. Dit uurtarief houdt géén hard minimumtarief voor het werk als zelfstandige in.

Simpel uitgelegd houdt het toetsingskader in:
1. Hoe word je aangestuurd en gecontroleerd? Heb je daar alle vrijheid in of sta je onder leiding van een ander?
2. Doe je werk dat structureel gedaan wordt in een organisatie? Een vaste plek in de organisatie heeft? En doe je hetzelfde werk als en met werknemers?
3. Of werk je juist zelfstandig, voor eigen rekening en risico?

Zzp een bijzondere arbeidsrelatie
In arbeidsrelaties gaat het om het ruilen van tijd tegen geld door twee partijen. Die partijen zijn echter niet gelijk, even sterk of machtig. Daarom hebben we regels om de zwakke partij te beschermen. Zzp is een bijzondere manier om vorm te geven aan de arbeidsrelatie. Een vorm waarbij de werkende zelf meer risico loopt (bij ziekte/arbeidsongeschiktheid) en meer verantwoordelijkheid neemt (zelf premies en belastingen afdraagt).

Werknemer of zzp’er?
Als Glastuinbouw Nederland vinden we het belangrijk dat je zelf bepaalt wat bij jou in de onderneming speelt en daar de juiste afspraken bij maakt. Als ondernemer heb je meer kennis, betere toegang tot informatie en wij verwachten dat je deze voorsprong gebruikt om als goed werkgever de arbeidsrelatie vorm te geven en in te schatten of het echt een zzp’er is en geen verkapt dienstverband.

De belangrijkste kenmerken

Werknemer

Zzp’er

Levert de arbeid persoonlijk

Levert een dienst

Gezagsverhouding; werkplek en tijden worden door werkgever bepaald, werkinstructie.

In het wetsvoorstel wordt het nieuwe begrip organisatorische inbedding geïntroduceerd.

De focus ligt bij het resultaat de opdrachtnemer bepaalt zelf hoe hij dit tot stand brengt.

 

Uit jurisprudentie werd al duidelijk dat er van een ruimer begrip van de gezagsverhouding wordt gegeven.

Loonstrook (op basis van gewerkte uren)

Factuur (op basis van output/resultaat)

Afdracht belasting en premies door werkgever

Afdracht belasting en premies door zzp’er

(uur) loon, exclusief sociale premies/lasten

Tarief, inclusief sociale premies/lasten

Toch een zzp’er?
Met een zzp’er sluit je geen arbeidsovereenkomst. De Werkgeverslijn biedt modelovereenkomsten voor zzp’ers aan die anno 2023 voldoet aan de huidige wetgeving. Let op: naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad eerder dit jaar heeft de Belastingdienst haar goedkeuring van deze modelovereenkomst per 1 januari 2024 ingetrokken.

LTO Nederland heeft van de Belastingdienst goedkeuring ontvangen voor de modelovereenkomst agrarische werkzaamheden. In deze modelovereenkomst zijn geen afspraken vastgelegd rondom vrije vervanging. Dit betekent dat deze modelovereenkomst ook na 1 januari 2024 toegepast kan blijven worden. Het is belangrijk om de afspraken uit de modelovereenkomst in de praktijk na te leven. Het gebruik van de modelovereenkomst vermindert het risico op discussies met de Belastingdienst of ingezette zzp’ers achteraf toch niet als werknemers worden gezien.

Webinar terug kijken?
Op 17 mei was er bij de Werkgeverslijn een webinar over zzp. Terug kijken kan via www.werkgeverslijn.nl/webinars.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024