Versnellingshuis moet doorbraken realiseren voor circulaire sierteelt

Het Versnellingshuis: Nederland circulair heeft opdracht verstrekt aan Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri) om in de sierteelt doorbraken te realiseren op circulair gebied. Het is een van de vijf ‘Moonshots projecten’ en haakt aan bij het open innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2021-2025 van SIGN. Programmamanager Peter Oei van SIGN is lid van de begeleidingscommissie.

In de Nederlandse sierteeltsector zijn inmiddels veel initiatieven om te komen tot duurzaamheid en een circulaire economie. Er is echter nog onvoldoende gezamenlijkheid in de aanpak, waardoor grote stappen nog niet worden of kunnen worden gezet.  Verschillende partijen in de sector hebben aangegeven het nu tijd te vinden om gezamenlijk aan een doorbraak te werken en zo vorm te geven aan nieuwe circulaire ketens.
Op dit moment zijn er voor een aantal concrete thema’s ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot een doorbraak. Die ontwikkeling kan voor meerdere partijen binnen de sector van belang zijn. Het geeft ook een impuls aan initiatieven waarvoor meerdere partijen binnen de sector benodigd zijn om ze tot een succes te maken.

Ondersteunen en regelen
Het Versnellingshuis: Nederland Circulair! is in 2019 gelanceerd op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Het ondersteunt individuele ondernemers bij hun vragen. Daarnaast start het jaarlijks vijf zogeheten Moonshots projecten. Dat gebeurt door ondernemers in de pre-competitieve fase te ondersteunen met kennis, het regelen van financiering en netwerken van regionaal tot internationaal. Daarmee wil het Versnellingshuis ketensamenwerkingen en investeringen in kansrijke oplossingsrichtingen sneller en effectiever tot stand laten komen.

Circulaire doorbraak
De insteek van Swart en Kemmers is: Samen sterker, samen de opdracht beetpakken om deze verkenning uit te voeren en daarmee een basis te leggen voor een circulaire doorbraak in de sierteeltsector. Het gaat hierbij om zowel de productie als het verwerken.
Ondernemers in de sierteelt, die actief betrokken willen zijn bij dit prachtige initiatief en het stuur mede beet te pakken richting circulaire doorbraak van de sierteeltsector, kunnen dat laten weten via een persoonlijk mailbericht aan: leo@spam-protectcresultant.nl of willem.kemmers@spam-protectinnoventuri.com.

SIGN

Peter Oei

Glastuinbouw Nederland - © 2020